Mobile logo
Felvételi
A szakkollégiumi élet fontos részét képezik azok az előadások, műhelymunkák, amelyek a szakmai előremenetelt szolgálják. A 2015/2016-os tanév második félévében több ilyen eseményen is részt vehettek a bentlakó diákok. Márciusban a MOGYE Fogorvosi Platformja tartott előadást a kollégium nagytermében az Unidentis+ előadássorozat keretén belül. Márciusban és áprilisban a diákok egy tanulásmódszertani képzésen vehettek részt László Enikő pszichológus vezetésével. Áprilisban Dr. Koncsag Előd: Az orvosi statisztika tervezése című előadását hallgathatták meg az érdeklődők.
2018. március 21-24. között tartják Marosvásárhelyen a XXV. Tudományos Diákköri Konferenciát (TDK), melyet a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség szervez.
Mivel a konferencián a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium bentlakói is összemérik tudásukat, kutatási eredményeiket, adta magát a lehetőség, hogy a nagy megmérettetés előtt házi konferenciát tartsunk. Így szerveztük meg március 20-án az első gecsés belső TDK-t, melyen három bentlakó diákunk mutatta be dolgozatát egy öt tagból álló szakmai zsűri és a Kollégium diáksága előtt.
Felvételi
Az Erdélyi Református Egyházkerület felvételt hirdet a 2015-ben alapított Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumba keresztyén diákok számára.

A kollégium Marosvásárhelyen, a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi központ épületében található (Padurii – Erdő utca 7b.). A kollégiumi helyekre kizárólag a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar vagy román tagozaton tanuló magyar anyanyelvű hallgatói, valamint a Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Főiskola diákjai pályázhatnak.
Kollégiumunk fenntartója
Támogatóink/Partnereink
Elérhetőség
Marosvásárhely
540082
Erdő utca 7b,
Maros megye
Románia
Elérhetőség
(0040)770 269 752

office@gecsekollegium.ro
gecsekollegium@gmail.com
facebook