Az Erdélyi Református Egyházkerület felvételt hirdet a 2015-ben alapított Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumba keresztyén diákok számára.

A kollégium Marosvásárhelyen, a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi központ épületében található (Padurii – Erdő utca 7b.). A kollégiumi helyekre kizárólag a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar vagy román tagozaton tanuló magyar anyanyelvű hallgatói, valamint a Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Főiskola diákjai pályázhatnak, a következő kritériumok szerint:

-          azok a MOGYE hallgatók, akik az elmúlt tanévben legalább 50 kreditpontot értek el

-          azok a Református Asszisztensképző Főiskolai diákok, akik összes vizsgájukat letették a 2016-2017-es tanévben

-          a 2017-ben sikeres felvételit nyert elsőéves hallgatók

A jelentkezéshez az alábbi iratok szükségesek:

-          az innen letölthető, kitöltött és aláírt jelentkezési lap (eredeti)

-          1 db igazolványkép

-          a legutóbbi 2 lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló okirat (másolat)

-          a 2017-ben felvételizőknél az érettségi és a felvételi vizsga eredményét igazoló okirat (másolat)

(amennyiben az iratok beküldési határidejére a felvételi eredmények még nem elérhetőek, a kollégiumot augusztus 1-ig kell értesíteni a felvételi vizsga eredményéről. A felvételi beszélgetésre kötelező módon el kell hozni az egyetem által kiállított, vagy az egyetem honlapjáról letöltött, kinyomtatott igazolást a felvételi eredményéről)

-          a felsőoktatási képzésben való részvételről szóló okirat (index) (másolat)

-          1 oldalas kézzel írott önéletrajz (eredeti)

-          személyazonossági igazolvány másolata

-          gyülekezeti- vagy kollégiumi (református kollégiumot végzettek esetében) lelkipásztor ajánlása (eredeti)

A másolatokra kérjük ráírni a következőt: „az eredetivel megegyező másolat” + aláírás

Az iratokat dossziéban lefűzve, ajánlott levélben, vagy gyorsfutárral (nem személyesen) kérjük elküldeni a következő postacímre: Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium, Targu Mures, str.

Padurii, 7b., cod postal: 540082

Jelentkezési határidő: 2017. július 30. (a jelentkezéshez szükséges iratok beérkezésének dátuma)

Felvételi Bizottság megalakulása, a jelöltek első rangsorolása: 2017. július 31.

A felvételi meghallgatás beosztásának e-mailben való kiküldése: 2017. augusztus 1.

Felvételi időpontja: 2017. augusztus 3., a Felvételi Bizottság csak az általa alkalmasnak ítélt jelölteket hívja be meghallgatásra. Helyszín: Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium, Marosvásárhely, Erdő utca 7b.

A Felvételi Bizottság döntéséről minden jelentkezőt e-mailben értesítünk 2017. augusztus 6-ig.

További információ a 0749-146125-ös telefonszámon (munkanapokon 9-15 óra között), vagy a gecsekollegium@gmail.com e-mailcímen igényelhető.