Mens sana in corpore sano - ép testben ép lélek - sokan így ismerik, így használják a Juvenalis (római költő) által írt gondolatot, úgy értelmezve azt, hogy az ép test ép lelket eredményez. Pedig az eredeti szöveg sokkal többet mond ennél, hisz így hangzik: azért imádkozzunk, hogy ép testben ép lélek legyen. Ezzel a példával zárult dr. Kovács Judit Az orvosi kommunikáció alapfogalmai című előadása, melynek a szakkollégium nagyterme adott helyet, arra utalva, hogy egy rosszul, vagy félig közölt információ akár teljesen megváltoztathatja a közölni való értelmét.  Az együtt töltött szinte másfél óra alatt az előadó érdekes, humoros példákon keresztül mutatott rá arra, hogy melyek az orvos-beteg kommunikáció alapelvei, mik lehetnek a buktatói. A jelenlevő, több, mint száz érdeklődő megtudhatta többek között azt is, hogy a jó orvosláshoz mindenképpen hozzátartozik a meghallgatás, az odafigyelés, az empátia, és hogy nem mindegy, hogy egy-egy információt hogyan közölnek a beteggel.

Az előadás második részére Rossz hírek közlése a mindennapi orvosi gyakorlatban címmel december 4-én, este 20,00 órai kezdettel kerül majd sor a szakkollégium nagytermében.