Felvételi felhívás a 2019-2020-as tanévre

Az Erdélyi Református Egyházkerület felvételt hirdet a 2015-ben alapított Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumba keresztyén diákok számára.

A kollégium Marosvásárhelyen, a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi központ épületében található (Padurii – Erdő utca 7b.). A kollégiumi helyekre kizárólag a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar vagy román tagozaton tanuló magyar anyanyelvű hallgatói, valamint a Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Főiskola diákjai pályázhatnak, a következő kritériumok szerint:
-          azok a MOGYE hallgatók, akik az elmúlt tanévben legalább 50 kreditpontot értek el
-          azok a Református Asszisztensképző Főiskolai diákok, akik összes vizsgájukat letették a 2018-2019-es tanévben
-          a 2019-ben sikeres felvételit nyert elsőéves hallgatók

A jelentkezéshez az alábbi iratok szükségesek:
-          az innen letölthető, kitöltött és aláírt jelentkezési lap (eredeti)
-          1 db igazolványkép
-          a legutóbbi 2 lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló okirat (másolat)
-          a 2019-ben felvételizőknél az érettségi és a felvételi vizsga eredményét igazoló okirat (másolat)
(amennyiben az iratok beküldési határidejére a felvételi eredmények még nem elérhetőek, a kollégiumot augusztus 1-ig kell értesíteni a felvételi vizsga eredményéről. A felvételi beszélgetésre kötelező módon el kell hozni az egyetem által kiállított, vagy az egyetem honlapjáról letöltött, kinyomtatott igazolást a felvételi eredményéről)
-          a felsőoktatási képzésben való részvételről szóló okirat (index) (másolat)
-          1 oldalas kézzel írott önéletrajz (eredeti)
-          személyazonossági igazolvány másolata
-          gyülekezeti- vagy kollégiumi (református kollégiumot végzettek esetében) lelkipásztor ajánlása (eredeti)

A másolatokra kérjük ráírni a következőt: „az eredetivel megegyező másolat” + aláírás

Az iratokat dossziéban lefűzve, ajánlott levélben, vagy gyorsfutárral (nem személyesen) kérjük elküldeni a következő postacímre: Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium, Targu Mures, str. Padurii, 7b., cod postal: 540082

Jelentkezési határidő: 2019. július 31. (a jelentkezéshez szükséges iratok beérkezésének dátuma)

Felvételi Bizottság megalakulása, a jelöltek első rangsorolása: 2019. augusztus 1.

A felvételi meghallgatás beosztásának e-mailben való kiküldése: 2019. augusztus 2.

Felvételi időpontja: 2019. augusztus 5., a Felvételi Bizottság csak az általa alkalmasnak ítélt jelölteket hívja be meghallgatásra. Helyszín: Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium, Marosvásárhely, Erdő utca 7b.

A Felvételi Bizottság döntéséről minden jelentkezőt e-mailben értesítünk 2019. augusztus 9-ig.

További információ 2019. július 1. után a 0770 269 752-es telefonszámon (munkanapokon 9-15 óra között), vagy a gecsekollegium@gmail.com e-mailcímen igényelhető.